Güneş Vakfı İlim-Kültür ve Sanat Merkezi

Tarihçemiz

Tarihçe
Güneş Vakfı-Tarihçe

 Vakfımız hakkında bilgi verirken Türk Milletinin ana unsurlarından olan sosyal yardım müesseselerini ihya, halkın maddî, manevî değerlerini geliştirmek amacı ile bir avuç inanmış insanın günümüze kadar gelen, aslında birbirinin devamı olan üç ayrı dönem ele alınmıştır.


1987 yılında Erzurum’un önemli kişiliklerinden Ahmet Emin Güneş ve saygın ailesi tarafından kurulan vakıf önemli hizmetlere imza atmıştır. Bu oluşumun varlık sebebi ise, geçerliliğini şüphesiz bugün de halen koruyan "hizmet arzusu" ve bu çerçevede "Allah Rızası”nı kazanma duygusudur. 1987 yılından 1998 yılındaki yönetim değişikliğine kadar olan bu dönem vakfımızın ilk ve kuruluş dönemini oluşturmaktadır. Artık ayakları üzerine daha rahat basabilen ve daha büyük hedefler çizmeyi hedefleyen vakfımız 1998 yılındaki kongre ile yeni yönetime ve yeni döneme başlamış olacaktır. İkinci dönem Prof. Dr. Tuncay Küçüközkan’ın başkanlığında Yusuf Şahin, Şahin Güllapoğlu, Ali Eroğlu, Muhammed Yıldırım, Ahmet Beşe, Ali Sinan Bilgili’nin yönetimi ile başlamıştır. Bu dönemde yönetim çok zor şartlar altındaki vakfımızı yeniden yapılandırmaya çabalamış, üniversite ile şehir arasında mekik dokuyarak vakfın ileriye yönelik planlarının ortaya çıktığı genel merkezini oluşturmuştur. Bu çaba beraberinde Naci Turan, Talat Göğebakan, Selahattin Çelebi, Tuncay Küçüközkan,  Alpaslan Ceylan gibi büyük çabalar gösteren yönetimde olan ve olmayan inanmış öğretim elemanlarını, şehirden esnaf ve halkı bir araya getirmiştir. Artık şekillenmeye başlayan vakfımız bu dönemde değerli vakıf başkanımız Prof. Dr. Tuncay Küçüközkan’ın yoğun işleri sebebiyle vakıf başkanlığını bir kongre ile Prof. Dr. Yusuf Şahin’e devretmiştir.

Prof. Dr. Yusuf Şahin aynı yönetim kadrosu ile kapı kapı dolaşarak vakfın eksik ve noksanlarını tamamlamıştır. Bu dönemde artık Güneş Vakfının adı duyulmaya başlamış ve güçlü bir vakıf yolunda önemli adımlar atılmıştır. 
Vakfımızın üçüncü döneminde 1999 yılında yapılan kongre ile yönetime gelen Alpaslan Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri M. Hanefi Palabıyık,  Tolga Aslan, Talat Göğebakan, Alpaslan Alpagut, Fatih Çapanoğlu ve Fuat Özeken’dir. 1999-2000 yılları arasında görev yapan bu yönetim görevi yine Alpaslan Ceylan başkanlığında İrfan Salın,  Rahmi Sergili, Talat Göğebakan, Fuat Özeken, Fatih Çapanoğlu, İsmail Aslan, Tolga Arslan, Yaşar Bayar ve Z.Gökalp Ceylan yönetimine bırakmıştır. Erzurum’un geçmişten gelen özelliklerinin zor şartlarda kendini gösterdiğine inanarak bu dönemden itibaren artık ayakta duran ve güçlenen vakfımız geleceğe yönelik büyük hedeflerin ve projelerin temellerini atmaya başlamıştır. Yeniden belirlenen hedefler doğrultusunda Erzurum ve Türk Dünyası’na yönelik çalışmalarda bulunulmaya başlanmış, kütüphane, konferans salonları, sergi salonu ve strateji merkezi bulunan yeni kültür merkezleri açılmış; Unesco, Dünya Bankası ve devletimizin önemli kurumları ile birlikte güçlü projeler yürütülmüştür.

Erzurum ve bölge halkına hizmet vermek için, büyük bir kısmını kültürel faaliyetlerin oluşturduğu projeler gerçekleştirilmiş, asli görevi olan yardıma muhtaç aileler ve öğrencilere yardımlar her geçen yıl katlanarak artırılmış, yurtiçi ve yurt dışından Erzurum’a davetlimiz olarak gelen konuklarımızın sundukları konferanslarla, resim sergileriyle ve tiyatrolarla halkımızı aydınlatmaya çalışmıştır. 

Vakfımız Erzurum’un Türk dış politikasında söz sahibi olması gerektiğini düşünerek Türk dış siyaseti üzerine Türk devlet adamlarını Erzurum’a davet ederek bu amaca yönelik çabalarda bulunmaktadır.  
Güneş Vakfı’nın bayrağını daha yükseklere taşımak amacını taşıyan bu çalışmalar meyvesini vermeye başlamış “Güneş Doğudan Doğar” sloganımız artık Türk dünyasında da kabul görmüş ve vakfımız Türk Dünyası platformunun bir parçası olmuştur. Temel amacımız olan Erzurum’u Türk Dünyasının kültür merkezi kılmak yolunda büyük adımlar atan vakfımızın bu günlere gelmesinde nice isimsiz inanmış dostun, kader birlikteliği için teşekkür ederiz.