+90 (442) 2313638-33

III. ULUSLARARASI TÜRK ŞÖLENİ

III. Türk Şöleni Hakkında            

Kendi kültürümüzü dünyaya küresel kültürün örneklerini tekrar ederek değil ancak milli değerlerimiz usulünce takdim ederek anlatabiliriz. Oğuz Kağan’dan Dede Korkut’a, Köroğlu’ndan Ahmet Yesevi’ye, Hacı Bektaş-i Veli’den Yunus Emre’ye, Mevlana’ya kadar coğrafyamız vatanlaşmasına ve Türk ummanın oluşmasında katkıda bulunan yüzlerce abidevi şahsiyeti günümüze taşımamız, yeni nesilleri yararlandırmamız gerekmektedir. Fuzuli’yi, Ali Şir Nevai’yi, Karacaoğlan’ı, Pir Sultan Abdal’ı, Mahtun Kulu’yu, Mağcan Cumabay’ı, Mehmet Akif’i, Hüseyin Cavit’i, Yahya Kemal’i, Necip Fazıl’ı, Ahmet Cevat’ı, Şehriyar'ı, Bahtiyar Vahapzade’yi, Cengiz Aytmatov'u ve burada adını zikredemediğimiz pek çok fikir ve sanat dehamızı tanımak tanıtmak ve günümüz gençliğine kazandırmak zorundayız. Bu doğrultuda her türlü takdir duygusunun üzerindeki çalışmalarıyla büyük hizmetler veren Güneş Vakfı'nın müstesna bir yeri olduğu tartışılmazdır. İşte Uluslararası Türk Şöleni bu gerçeğin güzel bir işaretini oluşturmaktadır.       

Bu şölenlerden ilkini oluşturan I. ULUSLARARASI TÜRK ŞÖLENİ” 3-6 Mayıs 2007 tarihinde Azerbaycan, Nahçivan, Kırım, Gürcistan, K.İran, Kuzey Irak, Yunanistan, Kosova, Doğu Türkistan, Makedonya ve Gagavuzya'dan 100 katılımcı ile Kırım-Tatar Milli Meclisi Bşk. M. Abdulcemil KIRIMOĞLU katılmıştı. 3 gün süren şölende Türk Edebiyatı üzerine paneller, resim, plastik sanatlar, heykel, hat, ebru ve fotoğraf sergileri açılmış, konferanslar, şiir dinletileri, aşıklar ve Türk Dünyası Müzik Dinletileri düzenlenmişti.  

            II. ULUSLARARASI TÜRK ŞÖLENİ ise 20-24 Mayıs 2009 tarihlerinde onur konuğu olarak Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal KARABEKİR olmak üzere yine büyük bir katılımla şair, sanatçı, yazar ve âşıklarla gerçekleştirilmiştir.  204 katılımcı ile gerçekleştirilen şölen 1. gün Türk Dünyası Fidanlığına ağaç dikimi, Bayrak yürüyüşü, Timsal Karabekir’in konuşması, Sergi Açılışı ve akşam Aşıklar Şöleni gerçekleştirilmiş, 2. Gün “Bütün Yönleriyle Türk Dünyası” adlı panel ve Şiir Şöleni ve 3. Gün ise Gökbörü- At üstünde Ok Atma ve Cirit’ten oluşan Atlı Sporlar, Tudor Zanet- A. Dinç’in yazdığı “Açlık Kurbanları” isimli tiyatro ve Müzik Şöleni gerçekleştirilmişti.

III. ULUSLARARASI TÜRK ŞÖLENİ ise 17-19 Mayıs 2012 tarihinde Erzurum’da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Şölen hakkında Güneş Vakfı Genel Bşk. Prof. Dr. Alpaslan Ceylan şunları ifade etti.

            “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirilen Uluslararası Türk Şölenini başarılı bir şekilde geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Şölenine katkı sağlayan tüm yöneticilere, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, basın mensuplarına ve Erzurumlulara teşekkür ederiz.

Yurt içi ve yurt dışından gelen 375 katılımcının iştirakiyle başarılı bir etkinliğe imza atıldı. “Şölen etkinlikleri kapsamında Üç Sergi; Osmanlı Padişahları Resim Sergisi, Türk Büyükleri Sergisi, Anadolu Gravürleri Sergisi, İki musiki ziyafeti; Reyhan Grubu, Didar Kamiyev (Kazak Ses Sanatçısı), Dunya Anneyva (Türkmen Sanatçı), Zeyad Muhammed Mustafa Kalaae (Irak Türkmen Ses Sanatçısı), Aytuğ Vural (Ses Sanatçısı) , Esat Kabaklı, Güner Erkan Birkan (Opera Sanatçısı), İki gün boyunca mucize Türk Sanatlarından birisi olan uygulamalı EBRU çalışması ; başta Gökbörü, Cirit, Rahvan At Yarışları ve At Üstünde Ok Atma olmak üzere tamamen Türkler’e ait olan bir kısım ata sporu örnekleri gerçekleştirilmiştir. Daha da önemlisi 21 oturum da Türkiye ve Tüm Türk Dünyasının geçmişi, hali hazırdaki durumu ve geleceğe dönük projeksiyonların yapıldığı hepsi birbirinden yetkin ilim adamlarının sunduğu 96 bildiri ile hem yörenin entelektüel birikimine hem de Türk Tarihi ve Kültürüne pek çok katkıda bulunulmuştur. İstisnasız tüm katılımcılar bu kanaatle ittifak ettiklerini görmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Şölenin Türk dünyasının birliği ve beraberliği hususunda devlet adamları, aydınlar, siyasetçiler ve diğer ilgililere yol gösterici mahiyete haiz bulunduğunun herkes tarafından kabul edilmiştir.  Bütün Türk dünyasının çeşitli problemlerle boğuştuğu 21.asırda Türklük aleminin her şeyden çok dostluk, kardeşlik bağlarını geliştirmeye ve buna bağlı olarak birliğe ihtiyaç duyduğu bu şölenle bir kez daha ortaya konulmuştur. Günümüz Türk topluluklarının ancak birlik ve bütünlük içerisinde, birbirinin kusurlarını görmezden gelerek gelecekte daha büyük işler başarma imkanına sahip bulunduğu da bu toplantıda ortaya çıkmıştır. Esasen Türklerin gelecekte büyük işler başarma mecburiyetinde bulundukları ve bu yöndeki azim ve kararlılıklarını titizlikle muhafaza etmekten başka çarenin bulunmadığı da açıkça görülmektedir. Nitekim şölenimize katılan ilim adamları bu birliğin önünü açma hususunda Uluslararası hale gelen bu toplantılarda ellerinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Türk topluluklarının kendi aralarında konuşarak halledemeyeceği hiç bir şey bulunmamaktadır. Onun için bu tür çalışmalar gelecekte de daha kısa aralıklarla devam ettirilmelidir. Böylelikle Türk Toplulukları arasında Şölenimizde oluşan gönül bağı koparılmadan daha da geliştirilerek sürdürülebilme imkanına kavuşuruz. Türk Dünyasının çeşitli yerlerinden bu şölene gelen ilim adamları verdikleri tebliğlerle pek çok konuda ufkumuzu açtı. Hepsi ülkelerine geri döndüklerinde buradan aldıkları enerjiyi memleketlerine taşıyacaklarını ve Türklüğün güzel geleceğine dair burada yeşeren umutları vatandaşlarına ileteceklerini bildirmişlerdir.

               

Katılımcılar

Onursal

Osman Selahattin-OSMANOĞLU Osmanlı Hanedanlığı

Nevzat YALÇINTAŞ- E. Milletvekili-E.AGİTPA Bşk.-

Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi

Ahmet KÜÇÜKLER Erzurum Büyükşehir Belediye Bşk.

Hikmet KOÇAK Atatürk Üni. Rektörü

Ali KORKUT Yakutiye Belediye Bşk.

Fatih İSTANBULLUOĞLU- Federasyon Bşk.

Sinan SEÇER-  Federasyon As Bşk.

 

Katılımcılar

Abdulkadir DONUK  (Prof. Dr.) -Sempozyum

Abdullah DEĞERMENCİ- Anadolu Gravürleri Sergisi

Abdullah MOHAMMADİ (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Abdulselam ÇİLTEPE- Osmanlılar Sergisi

Abdülkerim DİNÇ (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Abubekir HARORLI- Danışma Kurulu

Ahmet Ali ARSLAN  (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Ahmet BEŞE (Doç. Dr./ Assoc. Prof.) -Sempozyum

Ahmet HARMANCI- Anadolu Gravürleri Sergisi

Ahmet KARİP- Osmanlılar Sergisi

Ahmet KURT- Düzenleme Kurulu

Ahmet Nezih KÖK- Danışma Kurulu

Ahmet ÖZKARCI (Dr.) -Sempozyum

Ahmet SOBACI- Osmanlılar Sergisi

Ahmet TAŞAĞIL (Prof. Dr.) -Sempozyum

Ahmet TOKSOY (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Akın BİNGÖL- Düzenleme Kurulu

Alay ŞEBİN- Osmanlılar Sergisi

Ali ABİŞEV- Danışma Kurulu

Ali ARSLAN (Prof. Dr.) -Sempozyum

Ali EROĞLU - Danışma Kurulu

Ali ibrahim SAVAŞ- Danışma Kurulu

Ali KARAKUZU-Sempozyum

Ali KOÇ- Danışma Kurulu

Ali Kürşat SALIN- Düzenleme Kurulu

Ali Sinan BİLGİLİ - Danışma Kurulu

Alireza Hejebri NOBARİ  (Prof. Dr.) -Sempozyum

Alpaslan CEYLAN- Düzenleme Kurulu

Alper Cihan KONYALIOĞLU- Düzenleme Kurulu

Ammar Hidayat Mohammad Ali-Sempozyum

Anıl YILMAZ- Yrd. Doç. Dr. Sempozyum

Annaguli NURMEMMET-Sempozyum

Arslantürk AKYILDIZ (Ög. Gör.-Lect.) -Sempozyum

Aslantürk AKYILDIZ- Düzenleme Kurulu

Aslıhan ERGÜDER (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Atilla DURSUN- Düzenleme Kurulu-Sempozyum

Atilla JORMA (Prof. Dr.) -Sempozyum

Avni GÖZÜTOK (Prof. Dr.) -Sempozyum

Ayça AKKOYUNOĞLU- Osmanlılar Sergisi

Ayhan BUZLAK- Düzenleme Kurulu

Aysel OLCAN- Anadolu Gravürleri Sergisi

Ayşe KAHRAMAN- Osmanlılar Sergisi

Ayten ER- Danışma Kurulu

Aytuğ VURAL (Ses Sanatçısı) -Müzik Şöleni

Aytun ÇETİN- Anadolu Gravürleri Sergisi

Bahaettin YEDİYILDIZ - Danışma Kurulu 

Bahar YILDIZ- Anadolu Gravürleri Sergisi

Baran ALTIN- Anadolu Gravürleri Sergisi

Barış AYDIN- Heykel

Berhan YILMAZ- Danışma Kurulu

Berranur ALTUNKAYNAK- Osmanlılar Sergisi

Besim ÖZCAN - Danışma Kurulu

Betül ASLAN (Prof. Dr.) -Sempozyum

Betül GÜLEÇ- Anadolu Gravürleri Sergisi

Betül YILDIRIM- Anadolu Gravürleri Sergisi

Burhan GÜNDOĞDU- Anadolu Gravürleri Sergisi

Büşra İPTAŞ- Osmanlılar Sergisi

Canip KÜÇÜKOĞLU- Düzenleme Kurulu

Cemal ŞENGEL- Düzenleme Kurulu

Cihan TAŞIR- Anadolu Gravürleri Sergisi

Cihannur SALIN- Düzenleme Kurulu

Derya HAZIR- Anadolu Gravürleri Sergisi

Didar KAMİYEV (Kazak Ses Sanatçısı) -Müzik Şöleni

Dilaver DÜZGÜN-Sempozyum

Dunya ANNAYEVA (Türkmenistan Sanatçı) -Müzik Şöleni

Durkaya ÖREN-Sempozyum

Dursun Ali AKBULUT- Danışma Kurulu   

Dursun KAYA- Danışma Kurulu

Ekrem MEMİŞ (Prof. Dr.) -Sempozyum

Elif KALA- Osmanlılar Sergisi

Emre KARAMAZI- Anadolu Gravürleri Sergisi

Enver KONUKÇU- Danışma Kurulu

Erhan ARIKLI (Prof. Dr.) -Sempozyum

Erol KÜRKÇÜOĞLU-Sempozyum

Ertuğrul ATMACA- Anadolu Gravürleri Sergisi

Esat KABAKLI- Müzik Şöleni

Esin DERİNSU DAYI- Danışma Kurulu

Esra TATLI- Anadolu Gravürleri Sergisi

Fatih ÇAPANOĞLU- Düzenleme Kurulu

Fatih GÜR- Osmanlılar Sergisi

Fatih Mehmet ŞAHİN-Sempozyum

Fatma ACAR- Osmanlılar Sergisi

Fatma KORKULUTAŞ- Osmanlılar Sergisi

Fatma PAMUKÇUOĞLU- Anadolu Gravürleri Sergisi

Fazlı POLAT (Doç. Dr./ Assoc. Prof.) -Sempozyum

Ferdi KAZANOĞLU- Osmanlılar Sergisi

Feridun Fazıl ÖZSOY- Düzenleme Kurulu

Feridun Nahidi AZER (Dr.) -Sempozyum

Fikret ÖZTÜRK-Sempozyum

Fuat ÖZEKEN- Düzenleme Kurulu

Funda ÇALIŞKAN- Osmanlılar Sergisi

Funda KARA (Yrd. Doç. Dr./ Asst. Prof.) -Sempozyum

Gocaeva MEMMEDOVA-Sempozyum

Gökhan TAŞ- Heykel

Gülay ÖĞÜN- Danışma Kurulu

Güli GÜN- Anadolu Gravürleri Sergisi

Gülsüm BİNZET- Heykel

Gülzura CUMAKUMOVA-Sempozyum

Gürdal TERCAN- Anadolu Gravürleri Sergisi

H. Ömer KARPUZ - Danışma Kurulu

Habip YALÇINKAYA- Anadolu Gravürleri Sergisi

Hacı Rıfat BUDAK- Osmanlılar Sergisi

Hadi MEMZEZADE (TAR) -Müzik Şöleni

Hakan Hadi KADIOĞLU (Prof. Dr.) -Sempozyum

Haldun ÖZKAN (Prof. Dr.) -Sempozyum

Halil BAL (Prof. Dr.) -Sempozyum

Haluk SELVİ - Danışma Kurulu

Hamit GÖKTÜRK-Sempozyum

Hamşi Ateş

Hamza CAFAROV (Prof. Dr.) -Sempozyum

Hamza KELEŞ - Danışma Kurulu

Hanifi PALABIYIK (Prof. Dr.) -Sempozyum

Hasan BAHAR - Danışma Kurulu

Hasan BAHAR (Prof. Dr.) -Sempozyum

Hasan Basri KARADENİZ - Danışma Kurulu

Hasan GEYİKOĞLU  (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Hasan TÜRKEZ (Doç. Dr./ Assoc. Prof.) -Sempozyum

Hasan YILMAZ- Danışma Kurulu

Haşim İSLAMİYAN-Müzik Şöleni

Hava KÜÇÜKÖNER- Anadolu Gravürleri Sergisi

Hayati Murat AKGÜL- Danışma Kurulu

Hikmet KOÇAK- Danışma Kurulu

Hikmet ÖKSÜZ (Prof. Dr.) -Sempozyum

Hülya BORAL- Anadolu Gravürleri Sergisi

Hülya DOYMAZ- Anadolu Gravürleri Sergisi

İbrahim AYKUN(Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

İbrahim KAŞIKÇI- Düzenleme Kurulu

İbrahim TELLİOĞLU (Prof. Dr.) -Sempozyum

İbrahim ÜNGÖR- Düzenleme Kurulu

İbrahim YAVUZ- Danışma Kurulu

İlhami DURMUŞ  (Prof. Dr.) -Sempozyum

İlyas ÇAPOĞLU- Danışma Kurulu

İrfan ASLAN- Danışma Kurulu

İsmail ARSLAN- Düzenleme Kurulu

İsmail İŞLEYEN- Anadolu Gravürleri Sergisi

İsrafi GUREYŞİ-Müzik Şöleni

İsrafil SEVİNDİK- Anadolu Gravürleri Sergisi

Jafar MAHDAVİ-Sempozyum

Jülide Akyüz ORAT (Doç. Dr./ Assoc. Prof.) -Sempozyum

Kadir CANO- Osmanlılar Sergisi

Kadriye Bahar

Kamil AYDIN (Prof. Dr.) -Sempozyum

Kemal POLAT (Prof. Dr.) -Sempozyum

Kemalettin KUZUCU (Doç. Dr./ Assoc. Prof.) -Sempozyum

Kenan DEMİRAYAK-Sempozyum

Kenan İNAN- Danışma Kurulu

Kerem KARABULUT (Prof. Dr.) -Sempozyum

Luiza SAMSİTOVA  (Prof. Dr.) -Sempozyum

Lütfü DEMİR-Sempozyum

Lütfü KAPLANOĞLU- Anadolu Gravürleri Sergisi

M. Emin ERBEY- Anadolu Gravürleri Sergisi

M. Hanifi ZENGİN- Heykel

M. Tevfik GÜLSOY (Doç. Dr. / Assoc. Prof.) -Sempozyum

Mahmut EHMEDİYAN (GARMON) -Müzik Şöleni

Mehmet ÇALMAŞUR (TRT Erzurum Radyosu Ses Sanatçısı) -Müzik

Mehmet KARAOSMANOĞLU- Danışma Kurulu

Mehmet TÖRENEK - Danışma Kurulu

Mehmet ZAMAN (Doç. Dr./ Assoc. Prof.) -Sempozyum

Meryem BAYSAL- Osmanlılar Sergisi

Metin AKKUŞ - Danışma Kurulu

Metin BAYRAK (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.)- -Sempozyum

Mevlüt YÜKSEL- Düzenleme Kurulu

Mikail GÖĞTEKİN- Osmanlılar Sergisi

Muammer YAYLALI- Danışma Kurulu

Muhamed Abdellatif Hardy AMMR-Sempozyum

Muhammed RAHŞENMER (PİYANO) -Müzik Şöleni

Muhammet İŞÇİ- Heykel

Muhammet YILDIRIM-Sempozyum

Murat KÜÇÜKUĞURLU (Doç. Dr./ Assoc.Prof.) -Sempozyum

Mustafa BULAT- Heykel

Mustafa ERKMEN- Düzenleme Kurulu

Mustafa ERKMEN-Sempozyum

Mustafa ERSUNGUR (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Mustafa KARAGEÇİ- Düzenleme Kurulu

Mustafa KÜÇÜKÖNER- Anadolu Gravürleri Sergisi

Mustafa YILDIRIM-Sempozyum Oturum Bşk.

Mükerrem KAYA- Danışma Kurulu

Mümin KURAK- Osmanlılar Sergisi

Müsebbih FINDIK- Anadolu Gravürleri Sergisi

Najat Sayem KHALİL (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Nazim BABABEYLI (Prof. Dr.) -Sempozyum

Nebahat Oran ASLAN (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Nejat DİYARBEKİRLİ (Prof. Dr.) -Sempozyum

Nesimi AKTAŞ-Sempozyum

Neslihan DURAK (Doç. Dr./ Assoc. Prof.) -Sempozyum

Nevra GÜZEL- Osmanlılar Sergisi

Nevzat CAN-Sempozyum

Nimet YILDIRIM- Danışma Kurulu

Nurala Göktürk

Nurdan ARAS- Osmanlılar Sergisi

Nurgül TEKBAŞ- Anadolu Gravürleri Sergisi

O. Kemal TAVUKÇU- Danışma Kurulu

Oktay ÖZGÜL- Düzenleme Kurulu

Osman BAZANCİR- Osmanlılar Sergisi

Ömer ESEN (Asst.) -Sempozyum

Ömer METE- Osmanlılar Sergisi

Önder BARLI-Sempozyum Oturum Bşk.

Özlem BİBER- Anadolu Gravürleri Sergisi

Özlem GÜRPINAR- Anadolu Gravürleri Sergisi

Ramazan ILGAZ- Osmanlılar Sergisi

Ramazan KORKMAZ- Danışma Kurulu

Ramazan ÖZEY - Danışma Kurulu

Rasim CİNİSLİ -Sempozyum

Recai KIZILTUNÇ (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Recep BİRCAN- Danışma Kurulu

Recep ORBAK- Danışma Kurulu

Reşat KARCIOĞLU-Sempozyum Oturum Bşk.

Rıza AYHAN- Danışma Kurulu

Rıza NEBAHET (MEMDAR) -Müzik Şöleni

Ruhattin YAZOĞLU- Danışma Kurulu

Ruslan ABDULLAYEV (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

S.Selçuk GÜNAY - Danışma Kurulu

Saadettin GÖMEÇ  (Prof. Dr.) -Sempozyum

Saleh SULTANSOY-Sempozyum

Salih ÇEÇEN (Prof. Dr.) -Sempozyum

Salih EZEN- Anadolu Gravürleri Sergisi

Salih IRMAK- Düzenleme Kurulu

Saliha KODAY - Danışma Kurulu

Salim ÇÖHÇE (Prof. Dr.) -Sempozyum

Salim GÖKÇEN (Doç. Dr./ Assoc. Prof.) -Sempozyum

Samad KARRARİ -Sempozyum

Sami ÖZCAN- Danışma Kurulu

Sebahattin BAYRAM - Danışma Kurulu

Sebile DURAK- Osmanlılar Sergisi

Sefer AŞUROV (Prof. Dr.) -Sempozyum

Selahattin ÇELEBİ- Danışma Kurulu

Selahattin TOZLU (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Selçuk URAL (Prof. Dr.) -Sempozyum

Serap BELLİ (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Serap BULAT- Heykel

Serap ÇALIŞKAN- Anadolu Gravürleri Sergisi

Serdar DARTAR- Anadolu Gravürleri Sergisi

Servet KABAKLI- Onur- Sempozyum

Servet SOMUNCUOĞLU-Sempozyum

Sevinc HÜSEYNOVA (Azerbaycan) -Sempozyum

Seyit AYDIN- Danışma Kurulu

Sezai ÖVER- Anadolu Gravürleri Sergisi

Shamsiddin KAMOLİDDİN (Prof. Dr.) -Sempozyum

Sibel ÇETİN- Anadolu Gravürleri Sergisi

Sima UCE- Anadolu Gravürleri Sergisi

Sinem ATMACA- Anadolu Gravürleri Sergisi

Suat VURAL Yrd. Doç. Dr. -Sempozyum

Süheyla ALBAYRAK- Osmanlılar Sergisi

Ş. Cem TÜYSÜZ (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Şehran VEFAHA (GOŞA MEDDARE) -Müzik Şöleni

Şevket DÖNMEZ  (Prof. Dr.) -Sempozyum

Şeyda AYDIN- Anadolu Gravürleri Sergisi

Şeyda ÖZGENÇLİ- Osmanlılar Sergisi

Şureddin MEMMEDOVA (Prof.Dr.) -Sempozyum

Şüeda ÜNLÜ - Osmanlılar Sergisi

Şükrü ADA  (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Tahsin KAYA- Danışma Kurulu

Talat GÖĞEBAKAN- Düzenleme Kurulu

Temirhan TEBEGENOV (Prof. Dr.) -Sempozyum

Terfa Yiğit- Anadolu Gravürleri Sergisi

Tina GELAŞKİVİ- Danışma Kurulu

Tofig MUSTAFAZADE (Prof. Dr.) -Sempozyum

Tolga ARSLAN- Düzenleme Kurulu

Tolgahan GÜNEY- Heykel

Tugya İSMETİ (UD) -Müzik Şöleni

Uğur YAVUZ- Danışma Kurulu

Ümit ATEŞ- Düzenleme Kurulu

Ümit DEMİR - Danışma Kurulu

Ümit KILIÇ (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Ümit ÖZDAĞ - Danışma Kurulu

Vahdettin BAŞCI - Danışma Kurulu

Vâris ÇAKAN (Doç. Dr./ Assoc. Prof.) -Sempozyum

Vedat DAĞDEMİR- Danışma Kurulu

Veli BAHÇELİYEV  (Prof. Dr.) -Sempozyum

Volkan DOĞAN- Heykel

Yağmur TÜRKER- Osmanlılar Sergisi

Yahya YEŞİLYURT- Düzenleme Kurulu

Yakup GÖKDAŞ- Osmanlılar Sergisi

Yakup KURUCU- Danışma Kurulu

Yasemin GÜNEY- Anadolu Gravürleri Sergisi

Yasin TOPALOĞLU- Düzenleme Kurulu

Yaşar AZERTAŞ-Müzik Şöleni

Yaşar BAYAR- Düzenleme Kurulu

Yaşar KALAFAT (Dr.) -Sempozyum

Yaşar Nuri ŞAHİN-Sempozyum

Yavuz DEĞİRMENCİ (TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı) -Müzik

Yavuz GÜNAŞDI- Düzenleme Kurulu

Yavuz Selim SAĞLAM-Sempozyum

Yusuf KILIÇ  (Doç. Dr./ Assoc. Prof.) -Sempozyum

Yusuf ŞAHİN-Sempozyum Oturum Bşk.

Yücel KADIOĞLU-Sempozyum

Zeki İŞCAN - Danışma Kurulu

Zeki KODAY (Doç. Dr./ Assoc. Prof.) -Sempozyum

Zerrin KÖŞKLÜ (Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.) -Sempozyum

Zeyad Muhammed Mustafa KALAAE (Irak Türkmen Ses Sanatçısı)-Müzik Şöleni

Ziya Gökalp CEYLAN- Düzenleme Kurulu


Organizasyon Görevlileri

Gençlik Kolları

Atlı Sporlar

Kırgız- Ulupamir Köyü

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abubekir HARORLI Atatürk Üni.

Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK Atatürk Üni.

Prof. Dr. Ali ABİŞEV Turar Ryskulov Kazakh Eco. Uni.

Prof. Dr. Ali EROĞLU Atatürk Üni.

Prof. Dr. Ali KOÇ Atatürk Üni.

Prof. Dr. Ali ibrahim SAVAŞ Çankırı Üni.

Prof. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ Atatürk Üni.

Prof. Dr. Ayten ER Gazi Üni.

Prof. Dr. Bahaettin YEDİYILDIZ TTK Bşk.

Prof. Dr. Berhan YILMAZ Atatürk Üni.

Prof. Dr. Besim ÖZCAN Atatürk Üni.

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT Ondokuz Mayıs Üni.

Prof. Dr. Dursun KAYA Atatürk Üni.

Prof. Dr. Esin DERİNSU DAYI Atatürk Üni.

Prof. Dr. Enver KONUKÇU Atatürk Üni.

Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN Marmara Üni.

Prof. Dr. H. Ömer KARPUZ Pamukkale Üni.

Prof. Dr. Haluk SELVİ Sakarya Üni.

Prof. Dr. Hamza KELEŞ Gazi Üni.

Prof. Dr. Hasan BAHAR Selçuk Üni.

Prof. Dr. Hasan Basri KARADENİZ Dumlupınar Üni.

Prof. Dr. Hasan YILMAZ Atatürk Üni.

Prof. Dr. Hayati Murat AKGÜL Atatürk Üni.

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK Atatürk Üni.

Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU Erzincan Üni.

Prof. Dr. İrfan ASLAN Ağrı İbrahim Çeçen Üni.

Prof. Dr. İbrahim YAVUZ Erciyes Üni.

Prof. Dr. Kenan İNAN Karadeniz Teknik Üni.

Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU Atatürk Üni.

Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK Atatürk Üni.

Prof. Dr. Metin AKKUŞ Atatürk Üni.

Prof. Dr. Muammer YAYLALI Erzurum Teknik Üni.

Prof. Dr. Mükerrem KAYA Atatürk Üni.

Prof. Dr. Nimet YILDIRIM Atatürk Üni.

Prof. Dr. O. Kemal TAVUKÇU Rize Üni.

Prof. Dr. Osman HORATA

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Ardahan Üni.

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Marmara Üni.

Prof. Dr. Recep BİRCAN Sinop Üni.

Prof. Dr. Recep ORBAK Atatürk Üni.

Prof. Dr. Rıza AYHAN Gazi Üni.

Prof. Dr. Ruhattin Yazoğlu Atatürk Üni.

Prof. Dr. Saliha KODAY Atatürk Üni.

Prof. Dr. Sami ÖZCAN Kars Kafkas Üni.

Prof. Dr. Sebahattin BAYRAM Ankara Üni.

Prof. Dr. Selahattin ÇELEBİ Atatürk Üni.

Prof. Dr. S.Selçuk GÜNAY Atatürk Üni.

Prof. Dr. Seyit AYDIN Kastamonu Üni.

Prof. Dr. Tina GELAŞKİVİ Akhaltsikhe Devlet Üni.

Prof. Dr. Ümit DEMİR Atatürk Üni.

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ Gazi Üni.

Prof. Dr. Uğur YAVUZ Atatürk Üni.

Prof. Dr. Yakup KURUCU Atatürk Üni.

Prof. Dr. Vahdettin BAŞCI Atatürk Üni.

Prof. Dr. Vedat DAĞDEMİR Atatürk Üni.

Prof. Dr. Zeki İŞCAN Atatürk Üni.

 

 
III. ULUSLARARASI TÜRK ŞÖLENİ

Hemen Bilgi Alın.